3:e Ritten

2 åriga Paisley Sommaren 2010, 10:e ritten och Första test utan huvudlag.

4 åriga Dionysos Sommaren 2010, Första test i halsring och början till ligg på kommando.